Test Ciążowy Płytkowy Insanix Baby

Zasady działania: Test ciążowy przeznaczony jest do wczesnego wykrycia ciąży, wykrywa ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG). Hormon pojawia się w moczu ciężarnej kobiety około tygodnia  po zapłodnieniu i jest wykryty podczas całej ciąży Test może być przeprowadzony już od 6 dnia po zapłodnieniu, jednak dla 99% pewności należy go wykonać w dniu planowanej miesiączki Przeznaczony do [...]

czytaj więcej

Insanix Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 6, 25-019 Kielce .Spółka wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000424745 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 9591948728, REGON 260616248. Wysokość kapitału zakładowego: 240.000,00 zł