Nebulizator – pojemnik na lek do inhalatora Animal

Specyfikacja nebulizatora:

  • Pojemność: 10 ml
  • Rozmiar cząstki: 0,5 – 10 µm
  • MMAD: 3 µm
  • Średnia szybkość inhalacji: 0,3 ml/min
  • Zakres przepływu: 4 – 7 l/min

Comments are closed.

Insanix Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 6, 25-019 Kielce .Spółka wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000424745 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 9591948728, REGON 260616248. Wysokość kapitału zakładowego: 240.000,00 zł