Protect Extra

Zastosowanie:
Protect Extra zalecany jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (pozaklinicznym), oraz do dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Preparat można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich. Preparat nadaje się do dezynfekcji łóżek do opalania (szkło akrylowe).

Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni

  • działa już stężeniu od 0,5% w 15min.
  • do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
  • do stosowania na powierzchniach podłogowych i ponadpodłogowych (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły, leżanki, fotele)
  • do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich itp.

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min.
Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe

Spektrum: Normy wg EN 14885 15 min. 30 min.
Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 0,5%
EN 14561 1% 0,5%
Grzyby (C. albicans) EN 13624 0,5%
EN 14562 1%. 0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae) EN 14348 0,5%*, 1% 0,5%
EN 14563 1%*, 2% 0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola) EN 14476 0,5%
Wirus Adeno EN 14476 0,5%* 0,5%
Wirus Polio EN 14476 1% 0,5%*

Opakowanie:

  • butelka 1L

Comments are closed.

Insanix Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 6, 25-019 Kielce .Spółka wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000424745 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 9591948728, REGON 260616248. Wysokość kapitału zakładowego: 240.000,00 zł