Polityka prywatności (Cookie)

Polityka Prywatności

Strona insanix.pl jest portalem, na którym prezentowane są informacje związane z działalnością Insanix Medical Sp.z o.o.

Strona: insanix.pl należąca do firmy Insanix Medical Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Karczówkowska 6, 25-019 Kielce (insanix.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta i użytkownika serwisu należącego do Insanix Medical Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

http://insanix.pl/politykaprywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
Insanix Medical Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Insanix Medical Sp. z o.o. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Insanix Medical Sp. z o.o.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Insanix Medical Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Insanix Medical Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane Wiadomości

Insanix Medical Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Insanix Medical Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Insanix Medical Sp. z o.o.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Insanix Medical Sp. z o.o.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Insanix Medical Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Insanix Medical Sp. z o.o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Insanix Medical Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Insanix Medical Sp. z o.o. nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Insanix Medical Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

W przypadku pytań proszę pisać:

biuro@insanix.pl

 

Insanix Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 6, 25-019 Kielce .Spółka wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000424745 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 9591948728, REGON 260616248. Wysokość kapitału zakładowego: 240.000,00 zł